Cultuur

 • Download ‘Cultuurcoaches in Leeuwarden en hun werk.' April 2011.
 • Download ‘Cultuurcoach: schakel tussen school en culturele instelling. Een inventariserend onderzoek naar cultuurcoaches. Door Dirk Monsma en Hans Muiderman. Uitgave: Cultuurformatie, december 2010.
  Download
  ‘Rijksmuseum Twente en Brede School Hogeland slaan de handen ineen'. Uit: Abstract USA, magazine Rijksmuseum Twente, jaargang 4, nummer 2, 2010.
 • Download Combinatiefunctionarissen brengen bibliotheek in beeld op school.' Uit Bibliotheekblad, 15 juli 2010.
 • Download ‘Cultuurcoaches op stoom.' Uitgave Cultuurformatie, juni 2010.
 • Download ‘Nieuwe cultuurfuncties. Een urgente verkenning naar meerwaarde en typologie.' Uitgevoerd door DSP-Groep in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie, Erfgoed Nederland en Kunstfactor, juni 2010.
 • Download ‘Naar een tussenbalans van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Cultuurcoach: brug tussen school en culturele partners.' Uitgave: Cultuurformatie, mei 2010.
 • Download Combineren kun je leren. Werkschrift Kennisdag Cultuurcoaches 10 - 12 – 2009.'
 • Download ‘Cultuurcoaches ontmoeten elkaar op www.cultuurcoach.org . Community combinatiefunctie cultuur en onderwijs. Cultuurformatie, juni 2009.
 • Download ‘Voorbeeld vacature Cultuurcoach bibliotheek.' Juni 2009.
 • Download ‘De cultuurcoach biedt kansen voor musea en brede scholen.' Erfgoed Nederland en Cultuurformatie, mei 2009.
 • DownloadWe kunnen cultuurcoaches in alle soorten en maten aanleveren.' Door Aart Verschuur, SportLokaal, februari 2009.
 • DownloadSamen werken aan een breed aanbod. Pilot De brede school en cultuureducatie.' Door Yolanthe van der Ree. Uit: Bulletin Cultuur & School, november 2008.
 • Download 'Cultuurgeld voor jeugd blijft liggen.' Binnenlands Bestuur, maart 2009.
 • Download ‘Dagboek van mediacoach Roos Wolters uit Capelle aan den IJssel.' Uitgave Cultuurformatie, december 2008.
 • Download ‘Dagboek van (een mogelijke) cultuurcoach Tanja Zieverink uit Utrecht.'Uitgave Cultuurformatie, december 2008.
 • Download ‘Cultuureducatie in de Brede School. Handreikingen en praktijkervaringen.' Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008.
 • Download ‘Scenario's brede school en cultuureducatie'. Cultuurnetwerk Nederland, 2007.
 • Download ‘Stappenplan brede school en cultuureducatie'. Cultuurnetwerk Nederland.