Deelnemende gemeenten 2008

Met de Impulsregeling wil het kabinet samen met gemeenten en met de onderwijs- sport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van totaal 2.250 combinatiefuncties in 2012.

De Impuls wordt gefaseerd ingevoerd door middel van tranches. Het beschikbare budget loopt in de periode 2008 t/m 2012 op. Na 2009 volgen nog drie tranches waarbij alle overige gemeenten aan de beurt komen om gebruik te maken van de Impuls. Het streven is om binnen alle Nederlandse gemeenten combinatiefuncties te realiseren.

Start

Van de G31-gemeenten zijn in 2008 in totaal 30 gemeenten aan de slag gegaan met de uitvoering van de regeling. Deze gemeenten hebben de verklaring ondertekend waarmee zij aangeven dat ze mee willen werken aan het realiseren van combinatiefuncties. Voor deze gemeenten is berekend hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen er jaarlijks moeten komen.

Voor een overzicht van het aantal formatieplaatsen combinatiefuncties dat de 30 geselecteerde eerste tranchegemeenten per jaar moeten realiseren, klik hier.

Deelnemende gemeenten 2008:

Amsterdam Haarlem
Ďs-Gravenhage Heerlen
Rotterdam Hengelo
Utrecht Leeuwarden
Alkmaar Leiden
Almelo Lelystad
Amersfoort Maastricht
Arnhem Nijmegen
Breda Schiedam
Deventer 's-Hertogenbosch
Dordrecht Sittard-Geleen
Eindhoven Tilburg
Emmen Venlo
Enschede Zaanstad
Groningen Zwolle