Lerende netwerken in de provincies

Ook in het najaar van 2010 organiseerde het projectbureau combinatiefuncties binnen alle provincies informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten onder de noemer ‘Lerende netwerken'. Het uitwisselen van informatie en ervaringen van zowel 1e, 2e als 3e tranchegemeenten bleek een waardevolle inhoud voor het programma van deze dag. Tijdens deze bijeenkomsten zijn verschillende goede voorbeelden en projecten gepresenteerd. Hieronder kunt u deze nog eens rustig nalezen en downloaden. De ontbrekende provincies volgen nog.

Zuid-Holland (8 september 2010 )

Zeeland (13 september 2010 )

Limburg (27 september 2010 )

Noord-Brabant (29 september 2010 )

Noord-Holland (6 oktober 2010 )