Gemeenten

 • Download‘Eerste rapportage combinatiefuncties sport.' Gemeente Gilze en Rijen, juni 2011.
 • Download ‘Uitvoeringsplan Combinatiefuncties gemeente Middelburg.' Mei 2011.
 • Download ‘Combinatiefunctionarissen kom je overal tegen.' Uit: Nieuwsbrief Breedtesport, gemeente Tynaarlo. Augustus 2010.
 • Download Beleidsnota Impuls brede scholen, sport en cultuur, Plan van Aanpak 2008 – 2012. Gemeente Schiedam.
 • Download Infopagina gemeente Velsen: ‘Combinatiefunctionarissen aan de slag.' Februari 2010.
 • Download Plan van Aanpak Combinatiefuncties schooljaar 2009-2010. Gemeente Velsen. Juni 2010.
 • Download Format Subsidieaanvraag  Combinatiefuncties Gemeente Almere, juni 2009.
 • Download Voorbeeld Lokaal aanvraagformulier combinatiefunctie(2009). Nieuwegein, juni 2009.
 • Download Intentieverklaring  ‘Samen voor Nieuwegein Beweegt 'voor lokale partners in Nieuwegein, juni 2009.
 • Download ' ‘Raadsvoorstel Impuls brede scholen, sport en cultuur.‘ Gemeente Woerden, mei 2009.
 • Download 'Argumenten ter onderbouwing van combinatiefuncties t.o.v. bewegen in belang van gezondheid'. Door Maarten Stiggelbout, NIGZ/Stichting Woerden Actief, mei 2009.
 • Download ‘Combinatiefuncties in Almere.' Plan van aanpak Impuls brede scholen, sport en cultuur. Publieksversie, Almere, april 2009.
 • Download Tussenrapportage  ‘Invoering Impuls brede scholen, sport en cultuur'. Schiedam, maart 2009.
 • Download Memo ‘ Impuls brede scholen, sport en cultuur – tussenstand .'  Veenendaal, februari 2009.
 • Download Collegenota/Plan van aanpak ‘ Impuls brede school, Sport en Cultuur.' Tilburg, januari 2009.
 • Download ‘Dossier combinatiefuncties.' Ondersteuningsinformatie en visiedocument Huis voor de Sport Limburg, januari 2009.
 • Download ‘Plan van aanpak Impuls brede scholen, sport en cultuur.' Deventer, december 2008.
 • Download ‘Visiedocument Combinatiefuncties Brede school'. Zwolle, december 2008.
 • Download Onderzoeksvragenlijst naar ervaringen van Johan Voogd, senior beleidsmedewerker jeugd en sport gemeente Alkmaar, oktober 2008.
 • Download Lokale overeenkomst Impuls brede scholen, sport en cultuur van de gemeente Alkmaar, oktober 2008.
 • Download Model subsidietoekenning inzet combinatiefuncties van de gemeente Utrecht, september 2008.
 • Download Samenwerkingsovereenkomst per wijk ´Impuls brede scholen, sport en cultuur.´ van de gemeente Utrecht, september 2008.
 • Download Uitleenovereenkomst ‘om niet' combinatiefunctionaris van de gemeente Utrecht, september 2008.
 • Download Model samenwerkingsovereenkomst ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur' tussen gemeente en lokale partijen van de gemeente Utrecht, september 2008.
 • Download Nota aan burgemeester en wethouders inclusief besluit van de gemeente Alkmaar, september 2008.
 • Download Uitvoeringsplan Impuls brede scholen, sport en cultuur van de gemeente Alkmaar, augustus 2008.
 • Link naar de werkwijze van de gemeente Amsterdam, 29 juli 2008.
 • Link Persbericht gemeente Emmen. 'Inzet combinatiefunctionarissen moet sport en cultuur stimuleren', juli 2008.
 • Download Raadsvoorstel begrotingswijziging Impuls brede scholen, sport en cultuur, gemeente Den Haag, 8 juli 2008.
 • Download Convenant Impuls van de gemeente Den Haag, 8 juli 2008.
 • Download 'Combinatiefuncties, de toekomst? Onderzoek naar de mogelijkheden van combinatiefuncties in de gemeente Wijk bij Duurstede. Debby van Zetten, juni 2008.
 • Download 'Presentatie gemeente Den Helder over combinatiefuncties.' Juni 2008.
 • Download Voorgesteld collegebesluit Plan van aanpak inzet Combinatiefuncties Impuls brede scholen, sport en cultuur. Gemeente Emmen, juni 2008.
 • Download Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen. Huis voor de Sport Groningen. ‘Zet u straks ook een ‘combinaris' in?', juni 2008.
 • Link Gemeente Amsterdam.Project Dagarrangementen en combinatiefuncties. Downloads van de Themagroep Scholing en Combinatiefuncties, juni 2008.
 • Download Uitvoeringsplan impulsregeling van de gemeente Nijmegen, 9 juni 2008.
 • Download Convenant Impuls van de gemeente Nijmegen, 9 juni 2008.
 • Download Bestuursvoorstel en verklaring van de gemeente Breda, 4 juni 2008.
 • Download Raadsvoorstel gemeente Nijmegen ‘Financieel kader voor de Nijmeegse deelname aan de landelijke Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur', mei 2008.
 • Download ‘Raadsvoorstel Brede Scholen, Gemeente Westland.' April 2008.
 • Download Advies van Sportraad Amsterdam aan wethouder Gehrels, 15 januari 2008.
 • Download Vraag van Rob de Vries, directeur sport van het ministerie van VWS aan Guus Hulshof, hoofd sport van de gemeente Eindhoven. Uit: Sport KnowHow.
 • Download Raadsbesluit deelname gemeente Den Haag, 13 december 2007.
 • Download ´Brede School: meer sport en cultuur.'   Combinatiefuncties in Hengelo, december 2007.
 • Download B&W-Voorstel van de gemeente Amersfoort, december 2007.
 • Download Advies over het smeden van sportieve coalities voor stadswijken.‘De kracht van sport in de wijk', oktober 2007. Sociaal Platform Rotterdam.