Landelijke Taskforce

  • Download Eindrapportage ĎAan het Werk met Combinatiefuncties!í, maart 2008.
  • Download Toolkit Taskforce Combinatiefuncties met adviezen en instrumenten, maart 2008.
  • Link Toolkit Taskforce Combinatiefuncties met adviezen en instrumenten, maart 2008.
  • Download Advies Taskforce BTW-kwestie, januari 2008.