Flexibele ondersteuning culturele instellingen

Een popprogrammeur, een dramadocent, een mediacoach of een professionele artiest voor de klas; de diversiteit onder cultuurcoaches (combinatiefunctie cultuur) is groot en hun werkterrein, aanpak, achtergrond en belangstelling verschillen sterk. De combinatiefunctie cultuur biedt volop kansen voor het intensiveren van bestaande en bewezen cultuureducatie maar ook voor vernieuwing. Op www.cultuurcoach.org staat wat de cultuurcoach te bieden heeft. Aan de hand van filmportretten, interviews en dagboekverslagen van mensen wordt een beeld geschetst van de praktijk. Ook is er een overzicht te vinden van cultuurcoachprofielen en de competenties die de coach in huis zou kunnen hebben.

De website is een initiatief van De Cultuurformatie, het strategische samenwerkingsverband van enkele tientallen kunstenaarsorganisaties en culturele koepels. Zij werkt bij de uitvoering en promotie van de combinatiefuncties samen met de sportkoepel NOC*NSF, de onderwijskoepels, de VNG en met de ministeries van OCW en VWS.

Redactieraad
Inhoudelijk wordt De Cultuurformatie bijgestaan door een redactieraad die bestaat uit een aantal experts uit het cultuureducatieve veld. De redactieraad bespreekt kwesties die spelen bij de invoering van cultuurcoaches en kijkt naar leermomenten uit de sport. Door middel van discussie en publicatie wil de redactieraad dat cultuurcoach.org een levendig platform biedt voor reflectie op, en debat over de kwaliteit van cultuureducatie zowel binnen het onderwijs alsook in de culturele sector. De redactieraad bestaat uit: Margriet Bremmer, Theisje van Dorsten, Liebeth van Droffelaar, Anna van der Goot, Mimoun Himmit, Karin Kievit en Eeke Wervers. De redactieraad komt een paar keer per jaar bij elkaar, organiseert feedback bijeenkomsten en gaat casestudies uitzetten en staat onder leiding van Dirk Monsma en Hans Muiderman.

Stuurgroep
Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed Nederland, Kunstconnectie, Kunstenaars&CO, Kunstfactor, Muziek Centrum Nederland, ProBiblio, de Raad van 12, Theater Instituut Nederland en de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouw Directies maken deel uit van de Stuurgroep Brede Scholen van de Cultuurformatie. Gezamenlijk stimuleren en ondersteunen deze instellingen de culturele sector en adviseren zij gemeenten over de selectie en inzet van culturele instellingen.

In juni 2008 bracht de Cultuurformatie de ondersteuningsbehoefte van culturele instellingen binnen de 30 eerste tranchegemeenten in kaart en voerde een quick scan uit. De resultaten daarvan kunt u hier downloaden.