Ondersteuning sportverenigingen

Sinds 1 januari 2010 is de ondersteuningsorganisatie combinatiefuncties voor sportverenigingen actief. Deze ondersteuningsorganisatie is opgericht door NOC*NSF in overleg met alle sportbonden. De ondersteuningsorganisatie is in het leven geroepen om verenigingsbestuurders en sportverenigingen te ondersteunen bij het opzetten en het begeleiden van een combinatiefunctie op sporttakoverschrijdend gebied.

Ondersteuning op maat
Voor veel sportverenigingen en bestuurders is samenwerking in het maatschappelijk werkveld nieuw. Deze samenwerking biedt veel kansen voor sportverenigingen, maar roept ook voor veel sportverenigingen vragen op. Geheel kosteloos kunnen de medewerkers van de ondersteuningsorganisatie uw vereniging op maat ondersteunen bij het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden, het beantwoorden van werkgeversvragen, het schrijven van een plan van aanpak en/of het begeleiden van combinatiefunctionarissen in de praktijk. Elke sportvereniging kan gebruik maken van 20 uur ondersteuning voor een periode van drie jaar.

De ondersteuningsorganisatie benadert sportverenigingen proactief om hun ondersteuningswensen en -behoeften in kaart te brengen. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend contact opnemen met de regioadviseurs van de ondersteuningsorganisatie.

Regioadviseurs


District Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) :
Linda Demmink
0513 - 618963
linda.demmink@combinatiefunctiessport.nl
District West I (Noord-Holland en Utrecht)
Mark Altenburg (NH)
06-10232071
mark.altenburg@combinatiefunctiessport.nl
District West II (Zuid Holland)
Martijn Looren de Jong
010 - 2862195
martijn.loorendejong@combinatiefunctiessport.nl
District Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland)
Michael Mulder
0570 - 664278
michael.mulder@combinatiefunctiessport.nl  

Laura Jonker (Utrecht)
06-10212892
laura.jonker@combinatiefunctiessport.nl
District Zuid I (Noord Brabant en Zeeland)
Roderique van der Weele
076-5728348
roderique.vanderweele@combinatiefunctiessport.nl
District Zuid II (Limburg)
Gerrit Rietveld
046-4819441
gerrit.rietveld@combinatiefunctiessport.nl
Projectleider van de ondersteuningsorganisatie
Sjaak van der Kroon
010-2862120 / 06-22929997
sjaak.vanderkroon@combinatiefunctiessport.nl