Onderwijs

 • Download Flyer ‘Effecten combinatiefuncties in het onderwijs'. Projectgroep Combifuncties Onderwijs, december 2011.
 • Download Flyer 10 ‘Aan het werk met combinatiefuncties.' November 2011.
 • Download Functieprofiel voor VO ‘Combinatiefunctie Docent/coördinator buitenschoolse activiteiten.’  Projectgroep Combifuncties Onderwijs, juli 2011.
 • Download Functieprofiel voor VO ‘Combinatiefunctie Activiteitenbegeleider/medewerker buitenschoolse activiteiten.’ Projectgroep Combifuncties Onderwijs, juli 2011.
 • Download ‘Aan het werk in een combinatiefunctie. Werkgeverschap en Personeelsbeleid.’ Uitgave Projectgroep Combifuncties Onderwijs, maart 2011.
 • Download ‘Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010.' Uitgave: Projectgroep Combifuncties Onderwijs, december 2010.
 • Download ‘Aan het werk in een combinatiefunctie. Combinatiefuncties conform CAO’s en voorbeelden uit de praktijk.’ Uitgave Projectgroep Combifuncties Onderwijs, augustus 2010.
 • Download Flyer 7 ‘Aan het werk met combinatiefuncties.'
 • Download ‘Sport in de Brede School.' Uit: Nieuwsbrief Brede School Tilburg, juli 2010.
 • Download Flyer 4 'Aan het werk met combinatiefuncties'
 • Download Flyer 3 ‘Aan het werk met combinatiefuncties'
 • Download Integrale tekst CAO PO 2009
 • Download Specifieke CAO-bepalingen over combinatiefuncties in Primair Onderwijs
 • Download Detachering onderwijspersoneel BTW-vrij, januari 2009.
 • Download Rapport 'Kunst en cultuur in de brede school. Een onderzoek naar de randvoorwaarden.' Januari 2008.