Overheid

  • Download Beleidsbrief sport ‘Sport en Bewegen in Olympisch perspectief.’ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mei 2011.
  • Download Brochure ‘De kracht van sport', januari 2008.
  • Download Bestuurlijke afspraken ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur', december 2007.
  • Download Beleidsbrief ‘De kracht van sport', oktober 2007.
  • Download Koersbrief met aankondiging ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur', augustus 2007.
  • Download Eindrapportage onderzoek naar combinatiefuncties school en sport ‘School en sport werken samen', SGBO en Alliantie School en Sport, augustus 2007.
  • Download Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’, juni 2007.
  • Link Videoboodschap staatssecretaris Bussemaker van VWS ‘Zet combinatiefuncties in’, september 2007.
  • Download Overzicht 30 gemeenten eerste tranche Impuls.
  • Link Filmpje over Impuls brede scholen, sport en cultuur.