Presentaties Voorlichtingsbijeenkomst 5 juni 2009 - Verkadefabriek

De Voorlichtingsbijeenkomst voor derde tranchegemeenten heeft op 5 juni 2009 plaatsgevonden in de Verkadefabriek in Den Bosch.  Een inspirerende dag met ruim 130 deelnemers en sprekers. Tijdens het plenaire gedeelte presenteerde Maartje Plattel, ministerie OCW mede namens VWS de doelen van de Impuls en de rol van gemeenten daarbij . De partners Ė onderwijs, cultuur en sport Ė schetsten een beeld van hun ondersteuningsaanbod. Tijdens de workshops maakten de deelnemers kennis met het proces en stapppenplan bij de implementatie van de combinatiefuncties met als praktijkvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer. Ook de voor- en nadelen van de verschillende keuze voor het werkgeverschap kwamen aan bod.

De presentaties van deze bijeenkomst kunt u hier onder downloaden.