Welke functies binnen de sector SportDoor de Landelijke Taskforce Combinatiefuncties is een aantal functieprofielen geformuleerd voor een mogelijke invulling van een combinatiefunctie.

De sport heeft de wens om de combinatiefuncties in te zetten om de sportverenigingen te versterken. Door NOC*NSF worden op dit moment zeven profielen onderscheiden:
De sport zou graag in de periode tot 2012 in totaal 1.125 fte aan combinatiefuncties creŰren. Als dat lukt, zal het aantal betaalde krachten in de sportverenigingen zeer toenemen. Het is dan ook wel duidelijk dat de combinatiefuncties de sportverenigingen een grote kwaliteitsimpuls kunnen geven. Reden genoeg dus om ons de komende jaren maximaal in te spannen om de combinatiefuncties tot een groot succes te maken!